Projekt

 

Tidigare trädgårdsprojekt och uppdrag

Här kan du se några av  Kikongo AB:s projekt inom trädgårdsdesign och uppdrag.
Projekten du ser kommer att kompletteras med uppdaterade bilder från anläggningen.

Japansk rabatt och entré

Ett företag i Jönköpingsområdet önskade hjälp med formgivning av en nybyggd entré samt i anslutning till den en rabatt.
Framför entrén lades marksten i grått och grafit med infälld belysning. Stora krukor placerade vid dörrarna där årstidsbundna planteringar gjordes.
Intill ritade jag en japansk rabatt där de grundläggande elementen växter, vatten och stenar kombinerades med enkla rena linjer. Rabatten andas lugn och sinnesfrid. Här samsas tallar och klotthujor med japanskt starr och hasselört. En vattenspegel placerades i mitten med ett bamburör där det rinner vatten ner på en vacker sten. Även naturstenar placerades i rabatten. Jag både ritade och anlade rabatten sommaren 2017.

 

Trädgårdsdesign på distans

Jag blev kontaktad av en barnfamilj i Göteborgsområdet, som ville ha hjälp med att skapa en helt ny trädgård där insynsskydd var högt priorioterat. Man önskade även en blommande och doftande trädgård där frukt och bär skulle finnas för barnen.

Efter att ha fått tomtritning och många foton på trädgården  skapade jag en illustrationsplan med växtlista.  Trädgården fick olika rum med hjälp av plank och häckar av avenbok. Vackra perennplanteringar med inslag av rosor och blommande buskar. Altanen utökades och fruktträd och bärbuskar ritades in. Anläggningen påbörjades hösten 2017.

Trädgårdsdesign framsida/entré

Ett par önskade hjälp med att tänka nytt runt sin framsida som bestod av en liten gräsmatta och en häck samt några buxbomxklot, man önskade en lättskött yta som även skulle vara enkel att ta sig fram på. Önskemål fanns även på en stenlagd gång från framsidan och till husets baksida. Garageinfarten ökades och skärmades av med växtväggar av armeringsnät och murgröna. Gräsmattan skalades bort och ersattes av gårdsgrus med trampstenar av kalksten. Ett vattenblänk av rostad plåt placerades på ytan och växtvalet blev buxbomsklot, gräs och två klotkörsbär. Även två svarta växtstörar med murgröna ritades in.
Befintliga buskar vid husknuten tunnades ur och några togs bort en gång av marksten anlades. Anläggningen gjordes sommaren 2017.

 

Trädgårdsdesign terrasserad baksida

En barnfamilj önskade hjälp med trädgårdens baksida där en altan och en kraftig slänt fanns. Man önskade göra slänten mindre brant, en köksträdgård, plats för lekstuga/växthus och hjälp med placering av fruktträd. Trädgården fick en altan i två nivåer där man i framtiden skulle kunna ha ett bubbelpool. Slänten terrasserades i två nivåer kantad av stora naturstenar med vackra perennplanteringar. En stenlagd gång ritades in från garageinfarten ner i trädgården.

Illustrationsplan

Den stora trädgårdsfesten på Sofiero

Sommaren 2016 ställde jag ut ett blomsterarrangemang vid Den stora trädgårdsfesten på Sofiero i Helsingborg. Uppdraget var att göra ett blomsterarrangemang i Sofierokrukan. Denna kruka med plantering delas ut vid olika ceremonier i staden. Tidigare hade det varit en orkidée i krukan men nu sökte man nytänk och utlyste en tävling. Växterna i min komposition var Myrten- Myrtus communis, Lyktranka-Ceropegia woodii samt Slideranka Muehlenbeckia.
1905 gifte sig blivande GustavVI Adolf med kronprinsessan av Storbritannien och Irland. Med sig från England hade paret en myrtenbuske där några grenar användes till brudens krona. Busken planterades vid Sofieros slott. Sedan 1935 är det tradition att vid kungliga bröllop klippa en gren till kronan eller brudbuketten. Idag är busken planterad på Ulriksdals slott.
Myrten på stam i min komposition symboliserar denna buske, lyktrankans hjärtformade blad symboliserar kärlek och de vita pärlorna är prästkragar Skånes landskapsblomma.

Nordiska Trädgårdar Älvsjö

I mars 2018 byggde jag en inspirationsbalkong på Nordiska Trädgårdar på Älvsjömässan med namnet ”Mitt Afrika”. Nordiska Trädgårdar är Sveriges största trädgårdsmässa. Temat för balkongen var mixat och maxat. Här mixade och maxade jag både mönster och färger men även två olika kulturer. Den kongolesiska och den svenska. Afrika och Kongo har en speciell plats i mitt hjärta och balkongen andades både vackert hantverk, historia, färgglada tyger, spröda kaffekoppar och vårliga blommor. Här syns unga kongolesiska entreprenörer men även mitt eget entreprenörskap som trädgårdsdesigner. Balkongen deltog i en tävling bland andra balkonger där en jury bestående av olika trädgårdsprofiler röstade, även publiken fick ge sin röst.

Trädgårdsdesign-Småländsk idyll

En familj i idylliska Vimmerby med naturen inpå knuten önskade hjälp med sina trädgårdsdrömmar. En helt ny framfart med formklippta häckar, vackra planteringar och en fontän ritades till deras vackra hus. Man önskade också ett poolområde och det lades i nära anslutning till hus och befintlig altan som förlängdes en aning. Böljande grusgångar runt huset ritades och även en grusad gång med spaljerade äppelträd ritades. Gången ledde fram till en äppellund med plats för sittmöbler. En lantlig drömträdgård växte fram på ritbordet.

Trädgårdsdesign-Smal passage på västkusten

Ett par önskade hjälp med utformningen av en smal passage vid deras sommarhus på västkusten. Passagen mellan hus och det nybyggda staketet intill grannhuset hade en fantastisk kvällssol som man önskade ta tillvara på. Här ritades en lättskött och lite minimalistisk trädgårdsrum. En ny liten altandel byggdes med plats för bord och stolar. På marken gårdsgrus där  befintliga trampstenar återanvändes. Paret tog även tillvara på vackra stenar som kom fram under anläggningen. Tre cortenlådor med klätternät för klätterväxter placerades utmed staketet och en rundel av cortenstål med prydnadsgräs och murgröna ritades in. Som pricken över i:et planerades även belysning av staket och växter in. En plats att njuta kvällssolen tog form. Anläggningen gjordes sommaren 2018.

Trädgårdsdesign-Villaträdgård som får ny form

Ett par önskade hjälp med sin villaträdgård. Man ville få förbättringar runt en slänt och även förbättra delar där tomten lutade en del. Paret önskade även hjälp att tänka nytt kring entrén och garageinfarten som hade flera år på nacken. Rabatter behövde förnyas och önskan om ljussättning fanns. Här ritades det en rabatt i flera nivåer i slänten och där tomten lutade som mest planerades en grusad yta in med lättskötta växter som gräs, buxbomsklot och murgröna. Garageinfarten fick ett helt nytt utryck då vacker marksten ersatte asfalten, nya träd ritades in och entrérabatten gjordes mer lättskött. Flera ljuspunkter markerades ut i den nya trädgården för att ”lyfta” vissa träd och gräs. Trädgården planeras att anläggas våren 2019.

Trädgårdsdesign- Rabatt vid pool

En barnfamilj önskade hjälp med att skapa ett vackert poolområde till deras nybyggda pool. Två vackra rabatter ritades i runda former för att bryta av den kantiga raka poolen och pooldäcket. Rabatterna ramades in av en låg städsegrön ligusterhäck. Vackra buxbomsklot, gräs och hortensior utgjorde växterna som blev fint till familjens vackra funkishus. På höjden ett klotkörsbär och som marktäckare murgröna. Rabatten anlades vår och sommar 2018.